specijalistički diplomski stručni
Organizacija poslovanja hotelskog poduzeća Laguna Novigrad d.d.

Dražen Pušelja (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite