specijalistički diplomski stručni
Haptička sučelja

Andrea Omerović (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite