specijalistički diplomski stručni
Civilna zaštita grada Kutine

Kristina Leško (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite