specijalistički diplomski stručni
Vatrogasna intervencija pri gašenju šumskih požara

Marko Popović (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite