specijalistički diplomski stručni
Funkcije menadžmenta u radu sudova

Jasminka Aličić (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel