specijalistički diplomski stručni
Organizacijske promjene i stres

Jasna Špehar (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel