specijalistički diplomski stručni
Projektiranje i izrada opreme pod tlakom s naglaskom na ispitivanje kontrole kvalitete

Andrea Viljevac (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel