specijalistički diplomski stručni
Zaštita na radu u drvnoj industriji

Romana Turkalj (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite