specijalistički diplomski stručni
Goriva

Branimir Basar (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite