specijalistički diplomski stručni
Europski semestar u kontekstu gospodarskog upravljanja Europskom unijom

Kristina Čugura (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel