specijalistički diplomski stručni
Investicijski fondovi u Hrvatskoj

Goran Basar (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel