specijalistički diplomski stručni
Procjena rizika u obavljanju poslova privatne zaštite

Anja Seliž (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite