specijalistički diplomski stručni
Zaštita civilnog stanovništva zračenja odašiljača i mobitela

Natalia Čakanić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite