specijalistički diplomski stručni
Poduzetnički projekt na primjeru centra "Kuća špilje"

Tihana Oštrina (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel
Specijalistički diplomski stručni Studij poslovnog upravljanja - izvanredni studij