specijalistički diplomski stručni
Učinci zračenja na čovjeka i okoliš

Marijana Pavić-Brčić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite