specijalistički diplomski stručni
Serviser u Emerson Network Power

Mario Podhraški (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite