specijalistički diplomski stručni
Promjene u sustavu PDV-a s aspekta ulaska Republike Hrvatske u EU

Ivana Perez Fureš (2016)
Veleučilište u Karlovcu