specijalistički diplomski stručni
Porez na dodanu vrijednost u RH nakon ulaska u Europsku uniju

Martina Belavić (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel