specijalistički diplomski stručni
Dojavni sustavi u požarstvu

Domagoj Živadinović (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite