specijalistički diplomski stručni
Prometno i komunalno redarstvo grada

Darko Bebić (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite