završni rad
Proces izrade procjene rizika

Alojzije Grzelja Iveta (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite