specijalistički diplomski stručni
Analiza ugroženosti od poplava na području grada Karlovca u razdoblju od 2010. do 2015. godine

Marija Cvitan (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite