specijalistički diplomski stručni
Kaizen pristup upravljanju troškovima

Sanja Stanko Lukavečki (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel