specijalistički diplomski stručni
Porez na dobit

Tatjana Belas (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Poslovni odjel