specijalistički diplomski stručni
Konstrukcija novog ispušnog kućišta plinske turbine GT26

Igor Mihalić (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel