specijalistički diplomski stručni
Nastanak i osnovne karakteristike izmjenične struje

Magdalena Lukanec (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite