specijalistički diplomski stručni
Mehanička svojstva kompozita s polimernom matricom

Tomislav Mihaljević (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel