specijalistički diplomski stručni
Kompoziti s metalnom matricom

Danijel Vuković (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel