specijalistički diplomski stručni
Mjere zaštite od požara u hotelima na otocima i priobalju

Aleksandro Nikolić (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite