specijalistički diplomski stručni
Kontrola kvalitete pitke vode

Božidar Bradarić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite