specijalistički diplomski stručni
Lonjsko polje - kvaliteta tla, vode i zraka

Božo Posejpal (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite