specijalistički diplomski stručni
Uzroci i prevencija požara u hotelima s primjerima iz prakse

Kristina Tursan (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite