specijalistički diplomski stručni
Uzroci požara i eksplozija na spremnicima sa zapaljivim kapljevinama

Davor Horak (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite