specijalistički diplomski stručni
Zaštita od požara u skladištu eksplozivnih sredstava

Matija Berislavić (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite