specijalistički diplomski stručni
Usvajanje novog tehnološkog procesa zavarivanja Al-legura

Jurica Jurković (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel