specijalistički diplomski stručni
Konstrukcija kombiniranog alata za izradu pločice brojila

Krešimir Prlić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel