specijalistički diplomski stručni
Opasnosti i mjere zaštite pri radu sa konvejerima

Anita Petek (2017)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite