specijalistički diplomski stručni
Proces izrade osnovne ploče za zakretni mehanizam

Goran Cindrić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel