specijalistički diplomski stručni
Računalna dinamika fluida i CFD aplikacije u primjeni

Mario Kolar (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel