specijalistički diplomski stručni
Usporedba mehaničkih svojstava zavarenog spoja kod REL-a koristeći različite dodatne materijale

Martina Despot (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Strojarski odjel