specijalistički diplomski stručni
Neke karakteristike magnetskog polja i magnetskih materijala

Anita Moguš (2018)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite